ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาคมพระคริสตธรรมไทย"

แก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย
(ลบป้ายโครงทำไม)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(แก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย)
'''สมาคมพระคริสตธรรมไทย''' ({{lang-en|Thailand Bible Society}}) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกาย[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย]]ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแปลและแจกจ่าย[[คัมภีร์ไบเบิล]]ใน[[ภาษาไทย]] สมาคมไบเบิลไทยเป็นสมาชิกของสมาคมพระคริสตธรรม
 
สมาคมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 และจนถึง พ.ศ. 2548 ได้แจกจ่ายคัมภีร์ไบเบิลไปทั้งหมด 43,740 ตัวอย่าง และ[[พันธสัญญาใหม่]] 9,629 ตัวอย่าง<ref name="ubso">[http://www.biblesociety.org/bs-tha.htm Bible Society work in Thailand]</ref>
== พระคริสตธรรมคัมภีร์ในภาษาไทย ==
{{บทความหลัก|คัมภีร์ไบเบิล#การแปลและการแก้ไขคำแปลคัมภีร์ไบเบิลในภาษาไทย}}
ผลงานในการแปล แก้ไขคำแปลคําแปล และตีพิมพ์ ของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ต่อคัมภีร์ไบเบิล มีดังนี้
* พระกิตติคุณลูกา ปี ค.ศ. 1834
* พระกิตติคุณมัทธิว ปี ค.ศ. 1834
133

การแก้ไข