ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย"

ย้อนการแก้ไขที่ 9254050 สร้างโดย BotKung (พูดคุย)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนการแก้ไขที่ 9254050 สร้างโดย BotKung (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ ถูกย้อนกลับแล้ว
| image = ไฟล์:สคท. (EFT).png
| abbreviation = สคท. (EFT)
| headquarters = 64/1 ซอยรามคำแหงคําแหง 22 ถนนรามคำแหงคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
| leader_title = ประธาน
| leader_name = ศจ. ดร.มาโนช แจ้งมุข
| website = [https://eft.or.th The Evangelical Fellowship of Thailand]
|organization_motto = พันธกิจเป็นหลัก ความรักเป็นฐาน บริการเป็นเลิศ|organization_type = องค์การทางศาสนาคริสต์|organization_name = สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย|established = พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969)|image_size=300px}}
'''สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย''' ({{lang-en|The Evangelical Fellowship of Thailand}}) เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์นิกาย[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย]] ได้ถูกต่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลคริสตจักร[[โปรเตสแตนต์]]และทำทําหน้าที่เป็น “สภา” ให้กับ[[มิชชันนารี]] คริสตจักรอิสระ และคริสตจักรกลุ่มต่าง ๆ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ได้รับการรับรองจาก[[กรมการศาสนา]] กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) ให้เป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยมีศาสนาจารย์สุข พงศ์น้อย เป็นประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งมีองค์การต่าง ๆ ในสังกัดดังนี้
 
1. [[องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย]] (พสท.)
133

การแก้ไข