ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมากรุกไทย"

(โปรโมทเว็บกับลิงก์อะไรไม่รู้ไม่เป็นสาระ)
== ตัวหมากรุก ==
* [[ขุน (หมากรุก)|ขุน]] เป็นตัวหมากรุกที่สำคัญที่สุด มีการเดินและกินไปในทิศทางรอบตัวได้ แต่ไม่สามารถเดินเข้าไปในตากินของฝ่ายตรงข้ามได้
{| border="1" class="wikitable" style="width:107px; font-size:95%;"
|- style="text-align:center;"
| width="20" |   || width="20" |   || width="20" |   || width="20" |   || width="20" |  
|- style="text-align:center;"
|   || style="background:#D0D0F0;" | ● || style="background:#D0D0F0;" | ● || style="background:#D0D0F0;" | ● ||  
|- style="text-align:center;"
|   || style="background:#D0D0F0;" | ● || style="background:#E0E0E0;" | ข || style="background:#D0D0F0;" | ● ||  
|- style="text-align:center;"
|   || style="background:#D0D0F0;" | ● || style="background:#D0D0F0;" | ● || style="background:#D0D0F0;" | ● ||  
|- style="text-align:center;"
|   ||   ||   ||   ||  
|}
 
* [[ควีน (หมากรุก)#หมากรุกไทย|เม็ด]] มีการเดินและกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ด้าน
{| border="1" class="wikitable" style="width:107px; font-size:95%;"
|- style="text-align:center;"
| width="20" |   || width="20" |   || width="20" |   || width="20" |   || width="20" |  
|- style="text-align:center;"
|   || style="background:#D0D0F0;" | ● ||   || style="background:#D0D0F0;" | ● ||  
|- style="text-align:center;"
|   ||   || style="background:#E0E0E0;" | ม็ ||   ||  
|- style="text-align:center;"
|   || style="background:#D0D0F0;" | ● ||   || style="background:#D0D0F0;" | ● ||  
|- style="text-align:center;"
|   ||   ||   ||   ||  
|}
 
* [[บิชอป (หมากรุก)#หมากรุกไทย|โคน]] มีการเดินและกินไปในแนวทแยงทั้ง 4 ด้านและเดินไปทางข้างหน้า
{| border="1" class="wikitable" style="width:107px; font-size:95%;"
|- style="text-align:center;"
| width="20" |   || width="20" |   || width="20" |   || width="20" |   || width="20" |  
|- style="text-align:center;"
|   || style="background:#D0D0F0;" | ● || style="background:#D0D0F0;" | ● || style="background:#D0D0F0;" | ● ||  
|- style="text-align:center;"
|   ||   || style="background:#E0E0E0;" | ค ||   ||  
|- style="text-align:center;"
|   || style="background:#D0D0F0;" | ● ||   || style="background:#D0D0F0;" | ● ||  
|- style="text-align:center;"
|   ||   ||   ||   ||  
|}
 
* [[ม้า (หมากรุก)|ม้า]] เดินเหมือนม้าของหมากรุกสากล เดินและกินในแนวทแยงไขว้แบบ 2x3 (ลักษณะตัว L) 8 ทิศทาง สามารถข้ามหมากตัวอื่นได้
{| border="1" class="wikitable" style="width:107px; font-size:95%;"
|- style="text-align:center;"
| width="20" |   || width="20" style="background:#D0D0F0;" | ● || width="20" |   || width="20" style="background:#D0D0F0;" | ● || width="20" |  
|- style="text-align:center;"
| style="background:#D0D0F0;" | ● ||   ||   ||   || style="background:#D0D0F0;" | ●
|- style="text-align:center;"
|   ||   || style="background:#E0E0E0;" | ม ||   ||  
|- style="text-align:center;"
| style="background:#D0D0F0;" | ● ||   ||   ||   || style="background:#D0D0F0;" | ●
|- style="text-align:center;"
|   || style="background:#D0D0F0;" | ● ||   || style="background:#D0D0F0;" | ● ||  
|}
 
* [[เรือ (หมากรุก)|เรือ]] มีการเดินและกินไปในแนวตั้ง-แนวนอน ระยะยาว ไม่สามารถข้ามหมากตัวอื่นได้เหมือนเรือของหมากรุกชาติอื่น
{| border="1" class="wikitable" style="width:107px; font-size:95%;"
|- style="text-align:center;"
| width="20" |   || width="20" |   || width="20" style="background:#F0C0C0;" | │ || width="20" |   || width="20" |  
|- style="text-align:center;"
|   ||   || style="background:#F0C0C0;" | │ ||   ||  
|- style="text-align:center;"
| style="background:#F0C0C0;" | ─ || style="background:#F0C0C0;" | ─ || style="background:#E0E0E0;" | ร || style="background:#F0C0C0;" | ─ || style="background:#F0C0C0;" | ─
|- style="text-align:center;"
|   ||   || style="background:#F0C0C0;" | │ ||   ||  
|- style="text-align:center;"
|   ||   || style="background:#F0C0C0;" | │ ||   ||  
|}
 
* [[เบี้ย (หมากรุก)|เบี้ย]] มีการเดินไปทางข้างหน้าและกินในแนวทแยงด้านหน้า เมื่อเบี้ยไปถึงแนววางเบี้ยของฝ่ายตรงข้ามจะกลายเป็นเบี้ยหงาย และมีการเดินและกินเช่นเดียวกับเม็ดทุกประการ
{| border="1" class="wikitable" style="width:107px; font-size:95%;"
|- style="text-align:center;"
| width="20" |   || width="20" |   || width="20" |   || width="20" |   || width="20" |  
|- style="text-align:center;"
|   || style="background:#D0D0F0;" | ○ || style="background:#D0D0F0;" | ● || style="background:#D0D0F0;" | ○ ||  
|- style="text-align:center;"
|   ||   || style="background:#E0E0E0;" | บ ||   ||  
|- style="text-align:center;"
|   ||   ||   ||   ||  
|- style="text-align:center;"
|   ||   ||   ||   ||  
|}
 
== กติกาการเล่น ==