ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ISO 3166"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
 
== รุ่น ==
รุ่นแรกของ ISO 3166 เผยแพร่ใน พ.ศ. 2517 ซึ่งมีเฉพาะรหัสที่เป็นตัวอักษร รุ่นที่ 2 เผยแพร่ใน พ.ศ. 2524 ซึ่งแผยแพร่พร้อมกับรหัสเลข รุ่นที่ 3 และ 4 เผยแพร่ใน พ.ศ. 2531 และ 2536 ตามลำดับ รุ่นที่ 5 เผยแพร่ระหว่าง พ.ศ. 2540 ถึง 2542 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ รหัสสำหรับเขตการปกครองและประเทศในอดีต<ref>{{cite web| url=http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm| title=Development of ISO 3166| publisher=ISO}}</ref>
 
== หน่วยงานบำรุงรักษา ==