ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดมะทาย"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 เดือนที่ผ่านมา
 
=== พุทธศาสนสุภาษิต ===
"ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
=== สีประจำโรงเรียนบ้านแก้ววัดมะทาย ===
สีม่วงและสีขาว
=== ดอกไม้ประจำโรงเรียน ===
* ห้องน้ำห้องส้วม
 
== อาณาบริเวณของโรงเรียนบ้านแก้ววัดมะทาย ==
* ทิศตะวันออก ติดกับ ถนนเนินตะกรี๊ด-บ้านมะทาย
* ทิศตะวันตก ติดกับ วัดมะทาย
694

การแก้ไข