ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ระบบการเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
| group6 = [[อักษรสระ-พยัญชนะ]] <br> (Alphabets)
| list6 = '''Linear''': [[อักษรกรีก|กรีก]]{{·}}[[อักษรกลาโกลิติก|กลาโกลิติก]]{{·}} [[อักษรกอทิกธิก|กอธิก]]{{·}} [[อักษรคอปติก|คอปติก]]{{·}} [[อักษรจอร์เจีย|จอร์เจีย]]{{·}} [[จู้อิน]]{{·}} [[อักษรซีริลลิก|ซีริลลิก]]{{·}} [[อักษรโซมาลี|โซมาลี]]{{·}} [[อักษรทิฟินาค|ทิฟินาค]]{{·}} [[อักษรไทลื้อ|ไทลื้อ]]{{·}} [[อักษรบัสซา|บัสซา]]{{·}} [[อักษรเบยทากุกจู|เบยทากุกจู]]{{·}} [[อักษรโบสถ์สลาโวนิกโบราณ|โบสถ์สลาโวนิกโบราณ]] {{·}} [[อักษรเปอร์มิกโบราณ|เปอร์มิกโบราณ]]{{·}} [[อักษรฟราเซอร์|ฟราเซอร์]]{{·}} [[อักษรมองโกเลีย|มองโกเลีย]]{{·}} [[อักษรแมนจู|แมนจู]]{{·}} [[อักษรรูน|รูน]]{{·}} [[อักษรรูนฮังการี|รูนฮังการี]]{{·}} [[อักษรละติน|ละติน]]{{·}} [[อักษรเวเนติก|เวเนติก]]{{·}} [[อักษรสันถาลี|สันถาลี]]{{·}}[[สัทอักษรสากล]]{{·}} [[อักษรอเวสตะ|อเวสตะ]]{{·}} [[อักษรออร์คอน|ออร์คอน]]{{·}} [[ชุดตัวอักษรอาร์มีเนีย|อาร์มีเนีย]]{{·}} [[อักษรอิตาลีโบราณ|อิตาลีโบราณ]]{{·}} [[อักษรอีทรัสคัน|อีทรัสคัน]]{{·}} [[อักษรอึนโก|อึนโก]]{{·}} [[อักษรเอลบ์ซาน|เอลบ์ซาน]]{{·}} [[อักษรโอคัม|โอคัม]]{{·}} [[อักษรไอริช|ไอริช]]{{·}} [[อักษรฮันกึล|ฮันกึล]]{{·}} [[Greco-Iberian alphabet]]{{·}} [[Mandaic alphabet|Mandaic]]{{·}} [[Ol Chiki script|Ol Chiki]]{{·}} [[Shavian alphabet]]{{·}} [[Visible Speech]]{{·}} [[ชวเลขเกรกก์]]{{·}} [[ชวเลขกาเบลสแบร์เกอร์]]{{·}} [[ชวเลขอีเคลกติก]]{{·}}<br />
'''Non-linear''': [[อักษรเบรลล์|เบรลล์]]{{·}} [[อักษรเบรลล์ฮีบรู|เบรลล์ฮีบรู]]{{·}} [[อักษรเบรลล์เกาหลี|เบรลล์เกาหลี]]{{·}} [[รหัสมอร์ส]]{{·}} [[การตีธงสัญญาณ]]{{·}} [[International maritime signal flags|ธงประมวลสากล]]{{·}} [[New York Point]]{{·}} [[Semaphore line]]
1,062

การแก้ไข