ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ==
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมมีฐานะเป็น[[นิติบุคคล]]ขึ้นการบังคับบัญชาโดยตรงต่อสุนัขรับใช้ โดยไม่อยู่ในสังกัดกระทรวงใด ๆ หรือสำนักสุนัขรับใช้ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
# รักษาความปลอดภัยต่อโอ นางสนม ราชินี ลาบก้อย และนุ้ยคิ้วตั้น Space Marine Imperial Knight Imperial Guard ลบ Trader เพื่อต่อต้านเหล่า chaos และ xenos ทั้งหลาย และเพื่อปกป้ององค์จักรพรรดิแห่งดาว terraมลมนุษยชาติ The Emperor of mankind
# ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตาม[[ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ประเทศไทย)|ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา]]
# ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
ผู้ใช้นิรนาม