ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเขมราฐ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== รถยนต์ ===
 
*'''เส้นทางที่ 1''' [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1]] (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน[[จังหวัดปทุมธานี]] [[จังหวัดสระบุรี]] เลี้ยวซ้ายเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ผ่าน[[อำเภอปากช่อง]] [[อำเภอสีคิ้ว]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[อำเภอโนนสูง]] [[อำเภอโนนแดง]] [[อำเภอประทาย]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] และเลี้ยวขวาเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]](ถนนอรุณประเสริฐ) ผ่าน[[อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์]] [[อำเภอพุทธไธสง|อำเภอพุทธไธสงค์ไธสง]] [[จังหวัดบุรีรัมย์]] [[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] [[อำเภอเกษตรวิสัย]] [[อำเภอสุวรรณภูมิ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] [[อำเภอเมืองยโสธร]] [[อำเภอป่าติ้ว]] [[จังหวัดยโสธร]] [[อำเภอเมืองอำนาจเจริญ]] [[อำเภอปทุมราชวงศา]] และเข้าสู่[[อำเภอเขมราฐ]] รวมระยะทาง 654 กิโลเมตร
*'''เส้นทางที่ 2''' [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1]] (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน[[จังหวัดปทุมธานี]] [[จังหวัดสระบุรี]] เลี้ยวซ้ายเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ผ่าน[[อำเภอปากช่อง]] [[อำเภอสีคิ้ว]] [[อำเภอสูงเนิน]] เลี้ยวขวาเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24]] (ถนนโชคชัย-เดชอุดม) ผ่าน[[อำเภอปักธงชัย]] [[อำเภอโชคชัย]] [[อำเภอหนองบุนมาก]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] [[อำเภอหนองกี่]] [[อำเภอนางรอง]] [[อำเภอประโคนชัย]] [[จังหวัดบุรีรัมย์]] [[อำเภอปราสาท]] [[อำเภอสังขะ]] [[จังหวัดสุรินทร์]] [[อำเภอขุขันธ์]] [[อำเภอกันทรลักษ์]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178]] (ถนนวารินชำราบ-กันทรลักษ์) ผ่าน[[อำเภอเบญจลักษ์]] [[อำเภอโนนคูณ]] [[จังหวัดศรีสะเกษ]] [[อำเภอสำโรง]] [[อำเภอวารินชำราบ]] [[อำเภอเมืองอุบลราชธานี]] เข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050]] (ถนนอุบลราชธานี-ตระการพืชผล-เขมราฐ) ผ่านอำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอตระการพืชผล และเข้าสู่[[อำเภอเขมราฐ]] รวมระยะทาง 705 กิโลเมตร
 
726

การแก้ไข