ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|}<!--
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาสองห้อง || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านกุดแข้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านไร่ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงมอน || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านดงเย็น || ||{{}}||{{}}
| บ้านคำบง 2 || ||{{}}||{{}}
| บ้านโคกขามเลียน || ||{{}}||{{}}
| บ้านป่งโพน || ||{{}}||{{}}
| บ้านโพนสวาง || ||{{}}||{{}}
| บ้านสามขัว || ||{{}}||{{}}
| บ้านหนองแคนนาจาน || ||{{}}||{{}}
| บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" || ||{{}}||{{}}
| บ้านท่าไค้ || ||{{}}||{{}}
| บ้านโนนศรี || ||{{}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}
| บ้านนาด่ || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนนาโสก || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนบางทรายใหญ่ || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนโพนทราย || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนศรีบุญเรือง || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนบ้านม่วงไข่ || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนดอนตาล || ||{{}}||{{}}
| ชุมชนโพธิ์ไทร || ||{{}}||{{}}
| บ้านห -->|| ||{{}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}
| บ้าน || ||{{}}||{{}}-->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,669

การแก้ไข