ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ"

| valign = "left" style="background: Lavenderblush" |13. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล <ref>เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ</ref>
| valign = "top" style="background: Lavenderblush" | 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562—30 กันยายน พ.ศ. 2563
|-
|14. นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
|10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564—ปัจจุบัน
|-
|}
12

การแก้ไข