ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

แก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย
(แก้ไขรูปแบบการจัดวางของข้อมูล)
(แก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย)
* วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้ทําการวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่มีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอุษาคเนย์
 
* วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี (ประจํา) หลักสูตรนานาชาติ สำหรับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6<ref>[http://www.music.mahidol.ac.th/th/history/ ประวัติวิทยาลัย]</ref>
 
== ทำเนียบผู้อํานวยการ / คณบดี ==
133

การแก้ไข