ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

แก้ไขรูปแบบการจัดวางของข้อมูล
(แก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย การเว้นวรรค และชื่อบุคคล)
(แก้ไขรูปแบบการจัดวางของข้อมูล)
| สีประจําคณะ = {{color box|#99ff33}} สีเขียวอ่อน (Greenyellow) [#99ff33]
| ที่อยู่ = วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
| website = [https://www.music.mahidol.ac.th/ College of Music, Mahidol University]
| facebook = [https://www.facebook.com/mahidolmusic/ mahidolmusic]
|ชื่อย่อ = MS (MSMU)|ชื่อภาษาอังกฤษ = College of Music, Mahidol University}}
 
133

การแก้ไข