Naza979

เข้าร่วมเมื่อ 10 ธันวาคม 2557
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{| class="wikitable" width="100%"
! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! บทละคร !! ผู้กำกับการแสดง !! หมายเหตุ
|-
| bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| '''[[กู้ภัยอาสารัก]]''' ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| {{hidden||<center>[[ชยพล บุนนาค|อัครพรรฒ บุนนาค]]<br>[[ญาณิศา คำเนียม]]<br>[[สิรินทร์ ก่อเกียรติ]]<br>[[นวไพบูลย์ วุฒินานนท์]]<br>[[ไรวินทร์ รัศมีนิยมวุฒิ]]<br>[[ธกฤต ไชยวุฒิ]]<br>[[จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร]]<br>[[จอย ชวนชื่น]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| [[ปรากฏการณ์ดี|บริษัท ปรากฏการณ์ดี จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : อภิวัฒน์ เล่าสกุล<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบ</small> ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| ไม่ทราบ ||bgcolor = "#b6fcb6" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''3 ตุลาคม 2563'''
|-
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[ทะเลเดือด]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[หลุยส์ เฮสดาร์ซัน|หลุยส์ เฮส]]<br>[[อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์]]<br>[[พีท ทองเจือ]]<br>[[รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน]]<br>[[พัชญา เพียรเสมอ]]<br>[[กุลธวัช บัวเจริญ]]<br>[[อิงฟ้า เกตุคำ]]<br>[[อัครัช จิตตะศิริ]]<br>[[เมธาวี ธีรลีกุล]]<br>[[เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์]]<br>[[ฐปนัท สัตยานุรักษ์]]<br>[[สามารถ พยัคฆ์อรุณ]]<br>[[เล็ก ไอศูรย์]]<br>[[ปรเมศวร์ สิงห์โพธิ์]]<br>[[เบคิม ฤทธิ์]]<br>[[ปิยะวัชร์ บุญยืนยงสกุล]]<br>[[ญาณิศา คําเนียม]]<br>[[รุ้งนภัฐ บริจินดากุล]]<br>[[ชูษี เชิญยิ้ม]]</center>}}
| bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[แม่เบี้ย]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[กันตพงศ์ บำรุงรักษ์]]<br>[[คนึงนิจ จักรสมิทธานนท์]]<br>[[ทิสานาฏ ศรศึก]]<br>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]]<br>[[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]]<br>[[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]]<br>[[อมีนา พินิจ]]<br>[[ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ]]<br>[[อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[รอง เค้ามูลคดี]]<br>[[อำภา ภูษิต]]<br>[[ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี]]<br>[[ภัทรวรินทร์ ทิมกุล]]<br>[[ชมพูนุช ปิยธรรมชัย]]<br>[[นวลปรางค์ ตรีชิต]]<br>[[ธงธง มกจ๊ก]]<br>[[ณัฐนี สิทธิสมาน]]<br>[[ภัชธร ธนวัฒน์]]<br>[[ปารย์ชนก ผ่านสําแดง]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[ศุภชัย ศรีวิจิตร|บริษัท เอ.แอ็คท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : วาณิช จรุงกิจอนันต์<br>บทโทรทัศน์ : มุนีมนตรา</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ผิน เกรียงไกรสกุล ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''17 ธันวาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[คู่แค้นแสนรัก]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ภัทรเดช สงวนความดี]]<br>[[มุกดา นรินทร์รักษ์]]<br>[[อติรุจ สิงหอำพล]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[ทองภูมิ สิริพิพัฒน์]]<br>[[ศรัณย่า ชุณหศาสตร์]]<br>[[เศรษฐภักด์ ดิสนีเวทย์]]<br>[[วรรณรดา เพชรชำนาญ]]<br>[[ญดา สุวรรณปัฏนะ]]<br>[[ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร]]<br>[[ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม]]<br>[[ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[กฤตย์ อัทธเสรี]]</center>}}
|bgcolor = "#b6fcbb6fc" align = "center"| [[ปรากฏการณ์ดี|บริษัท ปรากฏการณ์ดีโพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6fcbb6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : อภิวัฒน์ เล่าสกุลเทพิตา<br>บทโทรทัศน์ : ไม่ทราบปณธี</small> ||bgcolor = "#b6fcbb6fc" align = "center"| ไม่ทราบภูมิภัทร สังวาลย์วรกุล ||bgcolor = "#b6fcbb6fc" align = "center"| ปิดกล้องเมื่อ<br>'''37 ตุลาคมกุมภาพันธ์ 25632564'''
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงลำดับตามเดือนและปีที่ละครปิดกล้อง
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[เกาะรักกลหัวใจ]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[วรพล จินตโกศล]]<br>[[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]]<br>[[ชยิสรา วัฒนะนาวิน]]<br>[[รัฐธีร์ วรโรจน์โยธิน]]<br>[[ธีร์ วณิชนันทธาดา]]<br>[[ธัญสินี พรมสุทธิ์]]<br>[[อัญรส ปุณณโกศล]]<br>[[ธนศักดิ์ จิตตพงษ์]]<br>[[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]]<br>[[กมลวรรณ ศตรัตพะยูน]]<br>[[นัฏฐา ลอยด์]]<br>[[วิภพ บางยี่ขัน]]<br>[[รุ่งรัตน์ ดวงขวัญ]]<br>[[สมชาย ศักดิกุล]]<br>[[กรองทอง รัชตะวรรณ]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : เริงฤทัย<br>บทโทรทัศน์ : เริงฤทัย</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| สยาม สังวริบุตร ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''29 มิถุนายน 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| '''[[คู่แค้นแสนรัก]]''' ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| {{hidden||<center>[[ภัทรเดช สงวนความดี]]<br>[[มุกดา นรินทร์รักษ์]]<br>[[อติรุจ สิงหอำพล]]<br>[[ใจบัว ฮิดดิง]]<br>[[ทองภูมิ สิริพิพัฒน์]]<br>[[ศรัณย่า ชุณหศาสตร์]]<br>[[เศรษฐภักด์ ดิสนีเวทย์]]<br>[[วรรณรดา เพชรชำนาญ]]<br>[[ญดา สุวรรณปัฏนะ]]<br>[[ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร]]<br>[[ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม]]<br>[[ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[กฤตย์ อัทธเสรี]]</center>}}
|bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| [[บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด]] || bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| <small>บทประพันธ์ : เทพิตา<br>บทโทรทัศน์ : ปณธี</small> ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| ภูมิภัทร สังวาลย์วรกุล ||bgcolor = "#b6b6fc" align = "center"| เปิดกล้องเมื่อ<br>'''17 กรกฎาคม 2563'''
|-
|bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| '''[[สาวสองวิญญาณ]]''' ||bgcolor = "#b6fcfc" align = "center"| {{hidden||<center>[[จิณณะ นวรัตน์]]<br>[[ภัณฑิรา พิพิธยากร]]<br>[[เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์]]<br>[[มาริสา โชลล์]]<br>[[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]]<br>[[อัญษนา บุรานันท์]]<br>[[เจจินตัย อันติมานนท์|เจจินตัย แวนดิว]]<br>[[ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์]]<br>[[อำภา ภูษิต]]<br>[[นุศรา ประวันณา]]<br>[[ศุกล ศศิจุลกะ]]</center>}}
2,743

การแก้ไข