ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย"

แก้ไขขนาดรูปภาพ
(แก้ไขรูปแบบการจัดวางของข้อมูล)
(แก้ไขขนาดรูปภาพ)
{{Infobox organization
| image = [[File:พสท. (FGAT).jpg|345 350px]]
| abbreviation = พสท. (FGAT)
| headquarters = 195 ซอยอุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
133

การแก้ไข