ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย"

แก้ไขรูปแบบการจัดวางของข้อมูล
(แก้ไขการสะกดคำผิด)
(แก้ไขรูปแบบการจัดวางของข้อมูล)
{{Infobox organization
| image = [[File:พสท. (FGAT).jpg| 345px|]]
| abbreviation = พสท. (FGAT)
| headquarters = 195 ซอยอุดมสุข 37 สุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย
133

การแก้ไข