ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย"

แก้ไขการสะกดคำผิด
(เพิ่มรูปภาพ แก้ไขการแสดงชื่อเว็บไซต์ และแก้ไขการเรียงพิมพ์อักษรไทย)
(แก้ไขการสะกดคำผิด)
 
== การแบ่งเขตการงาน ==
ตามสถิติ ค.ศ. 1995 องค์การนี้มีคริสตจักร 62 แห่งและสมาชิก 4,154 คนใน 21 จังหว้ดจังหวัด ปัจจุบันองค์การนี้มี 140 แห่งในประเทศไทยและมีสมาชิกประมาณ 7,000 คน
* เขต 1 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
* เขต 2 เชียงราย, พะเยา
133

การแก้ไข