ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
{{ท.จ.ฝ่ายใน|2460}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2460/D/3173.PDF พระราชทานตราจุลจอมเกล้า] เล่ม 34 หน้า 3176 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2461</ref>
{{ร.ฉ.พ.|ปี=2475}}{{ช.ร.เอเชียบูรพา|ปี=2484}}
{{ช.ร.เอเชียบูรพา|2484}}
{{ร.ร.ศ.9|ปี=2493}}
 
== พงศาวลี ==
5,302

การแก้ไข