ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==พระประวัติ==
หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ (ราชสกุลเดิม เทวกุล) ประสูติเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2442 เป็นพระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ]] ประสูติแต่หม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม จันทรเสน) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2442 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2443) มีโสทรภราดาภาดาและโสทรภคินี 12 องค์
 
หม่อมเจ้าวิไลกัญญา เสกสมรสกับ[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช]] (พระโอรสใน[[สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช]] กับ[[หม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา]]) มีพระโอรส 1 องค์ คือ หม่อมเจ้าภาณุเทวัญ ภาณุพันธุ์
 
หลังจากที่พระโอรสเพียงพระองค์องค์เดียวสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าหญิงวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ ก็มิได้ทรงมสีมีพระโอรสหรือพระธิดาอีกเลย จึงเป็นเหตุให้ทำให้ทรงพระเมตตากรุณาแก่บรรดาพระโอรสธิดาองค์อื่นๆอื่น ๆ ของกรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช ที่มีอยู่อีกด้วยพระสวามี ดังนั้นจึงได้ทรงเลี้ยงดูมาประดุจบุตรพระธิดาบุญธรรมด้วยสามองค์ ซึ่งก็ได้อยู่ประทับร่วมกันกับพระองค์ท่านหม่อมเจ้าวิไลกัญญาตลอดมา จนถึงกาลอวสานแห่งพระชนม์ชีพชีพิตักษัย พระธิดาดังกล่าวมีรายพระนามดังต่อไปนี้ คือ
 
หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (*[[ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ]]) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับเรืออากาศเอกโกสีย์ กรโกสิยกาจ
หม่อมเจ้าหญิง*[[พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์]] ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับนายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์
*[[หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์]]
 
แพทย์หญิง[[หม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์]] (พระธิดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช]] ประสูติแต่หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา) วโรภาสทรงเคารพหม่อมเจ้าวิไลกัญญาประดุจพระมารดาแท้ ๆ และทรงเรียกหม่อมเจ้าวิไลกัญญาว่าแม่ อีกทั้งแพทย์หญิงพันธุ์วโรภาสยังสมรสกับนายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์ พระญาติของหม่อมเจ้าวิไลกัญญา ซึ่งนายแพทย์ชูช่วงได้เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าวิไลกัญญา ที่ตำหนักอยู่บ่อย ๆ จึงได้พบรักกับแพทย์หญิงหม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาส<ref>{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง=พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์|ชื่อหนังสือ=อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์|URL=|จังหวัด=กรุงเทพ|พิมพ์ที่=กรมศิลปากร|ปี= พ.ศ. 2527|ISBN=|หน้า=หน้าที่|จำนวนหน้า=157}}</ref>{{ต้องการอ้างอิงเต็ม}}
หม่อมเจ้าหญิง[[พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์]] สมรสกับนายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์
 
หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ สิ้นถึงชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2509 สิริชันษา 6766 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ [[เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส]] เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ปีเดียวกัน
[[หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์]]
 
แพทย์หญิง[[พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์]] (พระธิดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช]] ประสูติแต่หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา) ทรงเคารพหม่อมเจ้าวิไลกัญญาประดุจพระมารดาแท้ ๆ และทรงเรียกหม่อมเจ้าวิไลกัญญาว่าแม่ อีกทั้งแพทย์หญิงพันธุ์วโรภาสยังสมรสกับนายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์ พระญาติของหม่อมเจ้าวิไลกัญญา ซึ่งนายแพทย์ชูช่วงได้เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าวิไลกัญญา ที่ตำหนักอยู่บ่อย ๆ จึงได้พบรักกับแพทย์หญิงพันธุ์วโรภาส<ref>{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง=พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์|ชื่อหนังสือ=อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์|URL=|จังหวัด=กรุงเทพ|พิมพ์ที่=กรมศิลปากร|ปี= พ.ศ. 2527|ISBN=|หน้า=หน้าที่|จำนวนหน้า=157}}</ref>{{ต้องการอ้างอิงเต็ม}}
 
หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2509 สิริชันษา 67 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ [[เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส]] เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ปีเดียวกัน
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
5,306

การแก้ไข