ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครพนม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
== การศึกษา ==
{{ดูเพิ่มที่|รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดนครพนม}}
ในจังหวัดนครพนมมีสถาบันระดับอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น [[มหาวิทยาลัยนครพนม]], [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ([[มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม]]), [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]][[ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม]] นอกจากนี้ ยังมีสถาบันอุดมศึกษาในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ปริญญาตรีสายปฏิบัติการ/เทคโนโลยีบัณฑิต) ได้แก่ [[สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒]] (วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง)
 
== การขนส่ง ==
7,960

การแก้ไข