ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| bgcolor="#E9E9E9"| '''4''' || [[ไฟล์:Aad Asabho.jpg|100px]]|| '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ)]]''' || พ.ศ. 2531 || พ.ศ. 2532 || [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''5''' || [[ไฟล์:Somdejวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร Kiewเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (60).jpg|100px]]|| '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]''' || พ.ศ. 2532 || พ.ศ. 2556 || [[วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''6''' || [[ไฟล์:พระพรหมเวที.jpg|100px]]|| '''[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]]''' || พ.ศ. 2556 || ปัจจุบัน ||[[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]]
ผู้ใช้นิรนาม