ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องยนต์จรวด"

ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
|-
! [[จรวดเชื้อเพลิงแข็ง]]
|จุดติดไฟได้เอง, เชื้อเพลิงแข็งอยู่ในสถานะคงตัวอยู่ในตัวมันเอง/ส่วนผสมของตัวช่วยสันดาปของเชื้อเพลิงแข็ง ("มีลักษณะรูปร่างเป็นเม็ด") พร้อมรูกลวงตรงกลางตลอดไปตามความยาวของลำตัวจรวดและหัวฉีด
|Simple, often no [[moving parts]], reasonably good mass fraction, reasonable [[Specific Impulse|''I''<sub>sp</sub>]]. A thrust schedule can be designed into the grain.
|| Throttling, burn termination, and reignition require special designs. Handling issues from ignitable mixture. Lower performance than liquid rockets. If grain cracks it can block nozzle with disastrous results. Grain cracks burn and widen during burn. Refueling harder than simply filling tanks.
7,740

การแก้ไข