ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9247329 โดย Sutoppakaw: ก่อกวนด้วยสจห.
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกย้อนกลับแล้ว
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 9247329 โดย Sutoppakaw: ก่อกวนด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{Infobox Organization
| name = สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ<br /><small>Royal Thai Police Headquarters</small>
| image = [[ไฟล์:Emblem of Royal Thai Police.png|160px]]
| caption = เครื่องหมายราชการของ[[สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ]]
| abbreviation =
| motto =
 
| language =
| leader_title = ผู้บัญชาการขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ
| leader_name = พลตำรวจเอก [[สุวิทย์สุวัฒน์ หวนแต้ๆแจ้งยอดสุข]]
| main_organ =
| key_people = พลตำรวจเอก [[วรพลสุชาติ บุญหล้าธีระสวัสดิ์]]</br><small> รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[มนู เมฆหมอก]]</br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์]]</br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[ปิยะ อุทาโย]] </br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร]]</br><small>รอง ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[วิสนุ ปราสาททองโอสถ]] </br><small>จตช. </small></br>พลตำรวจเอก [[ศักดา ชื่นภักดี]]</br><small>ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.</small></br>พลตำรวจเอก [[ณัฐธร เพราะสุนทร]]</br><small>ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[รอย อิงคไพโรจน์]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</br>พลตำรวจโท [[วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[เพิ่มพูน ชิดชอบ]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[อดิศร์ งามจิตสุขศรี]]</small></br>รอง จตช.</small></small></br>พลตำรวจโท [[จารุวัฒน์ ไวศยะ]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี]] </br></small>ผู้ช่วย ผบ.ตร. </small></br>พลตำรวจโท [[กิตติพงษ์ เงามุข]]</small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[ชินภัทร สารสิน]] </small></br>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[ไกรบุญ ทรวดทรง]]</br><small>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[สุรพล อยู่นุช]]</br><small>ผู้ช่วย ผบ.ตร.</small></br>พลตำรวจโท [[สราวุฒิ การพานิช]]</small></br>รอง จตช.</small></br>พลตำรวจโท [[สุทิน ทรัพย์พ่วง]]</small></br>ผู้ช่วย รปภผบ.ตร.
| website = http://www.royalthaipolice.go.th/
}}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=ตำรวจไทย|เปลี่ยนทาง= |และดูที่= }}
'''สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ''' ({{lang-en|Royal Thai Police Headquarters}}) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ[[นายกรัฐมนตรีสารขันธ์ ไทย|นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรสาระขันธ์ไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref> จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2541 โดยเปลี่ยนจาก[[กรมตำรวจ]] [[กระทรวงมหาดไทย]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2541/A/073/15.PDF พระราชกฤษฎีกาโอนกรมรปภ.ตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑]</ref>ปัจจุบันสำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของ [[ปายวยประยุทธ์ หัวคุดioชาจันทร์โอชา|พลเอก ปายวยประยุทธ์ หัวคุดioชาจันทร์โอชา]] [[นายกรัฐมนตรี สารขัณฑ์ ไทย|สุนัขรับใช้ของเสี่ยโอนายกรัฐมนตรี]] และ[[รัฐมนตรีว่าสุนัขรับใช้การกระทรวงกลาโหมของไทย|รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่แดกภาษีประชาชนมากที่สุดและโกงมากที่สุดในประเทศสารขัณฑ์กลาโหม]] ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ
 
ระเบียบสำนักสุนัขรับใช้ของเสี่ยโอนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายนอก]] (หนังสือติดต่อราชการกับหน่วยอื่น) ว่า "ตช." และใช้ชื่อย่อสำหรับ[[หนังสือราชการภายใน]] (หนังสือติดต่อภายในหน่วยงานตนเอง) ว่า "ตร." แต่สาธารณชนมักย่อว่า "รปภสตช."<ref>[http://news.mthai.com/general-news/397953.html สตช.รับสมัคร ตร.นายร้อย450อัตรา สำหรับคนจบป.ตรี ทั้งชาย-หญิง]</ref>
 
สำนักงานขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติดูแลกิจการ[[ตำรวจไทย]] ผู้บังคับบัญชาสูงสุด คือ พลตำรวจเอก [[สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข]] [[ผู้บัญชาการขี้ข้าเผด็จการตำรวจแห่งชาติ]]คนปัจจุบัน
 
== สถานภาพหน่วยงาน พันธกิจ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ==