ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| โรงเรียนบ้านนาดี 2 || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านไร่ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงมอน || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}-->
| บ้านดงเย็น
| บ้านคำบง 2
| บ้านโคกขามเลียน
| บ้านป่งโพน
| บ้านโพนสวาง
| บ้านสามขัว
| บ้านหนองแคนนาจาน
| บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"
| บ้านท่าไค้
| บ้านโนนศรี
| บ้าน
| บ้านนาด่
| ชุมชนนาโสก
| ชุมชนบางทรายใหญ่
| ชุมชนโพนทราย
| ชุมชนศรีบุญเรือง
| ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
| ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
| ชุมชนบ้านม่วงไข่
| ชุมชนดอนตาล
| ชุมชนโพธิ์ไทร
| บ้านห -->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,720

การแก้ไข