ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล"

แก้ไขการสะกดคำของชื่อบุคคล
(แก้ไขชื่อบุคคล)
(แก้ไขการสะกดคำของชื่อบุคคล)
*พีระนัต สุขสำราญ (เงาะ) สาขา Music Entertainment [มือกีตาร์ วง The Richman Toy] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
* วิภาวี เตชะสุรางค์ (วี) สาขา Music Entertainment [ตัวแทนจากภาคเหนือจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 7] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*[[บุตรศรัณย์ ทองชิว]] (น้ำตาลนํ้าตาล) สาขา Music Business [ศิลปิน, นักร้อง] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*ลินท์พิตา จินดาภู (หญิง) สาขา Music Business [รองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 11] {ปริญญาตรี รุ่น 12}
*ภัทรภร แสงสำอางค์ (ซิน) สาขา Music Entertainment [ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 10 และ ปี 11] {ปริญญาตรี รุ่น 13}
133

การแก้ไข