ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:RidJasper/ทดลองเขียน1"

บรรทัด 807:
|
|
| style="text-align:center" | <ref name="29thSMA" />
|- style="background:#f0f8ff;"
! scope="row" | 28