ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== พระประวัติ ==
จอมพล สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชสมภพประสูติใน[[พระบรมมหาราชวัง]] เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2425 (ปฏิทินสากลคือ พ.ศ. 2426) เป็นองค์ต้น[[ราชสกุล]] "จักรพงษ์"<ref>[http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=2015 เกร็ดความรู้: 3 มีนาคม] sarakadee.com</ref> พระราชโอรสพระองค์ที่ 43 ใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และพระองค์ที่ 4 ใน[[สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] และทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ใน[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระองค์ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยมหาดเล็กตามพระราชประสงค์ของ[[จักรพรรดินิโคลัสที่ 2 แห่งรัสเซีย]] หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงรับราชการทหารเป็นเสนาธิการทหารบก โดยทรงริเริ่มจัดตั้ง[[โรงเรียนเสนาธิการทหารบก]] ทรงเป็นผู้วางรากฐานการบินในเมืองไทย
 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิด[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]]ขึ้น มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนพระยศจากนายพลเอกเป็น[[จอมพล]] และทรงเป็นผู้ที่จัดส่งทหารอาสาเข้าทำการรบในสงครามครั้งนั้น ต่อมาสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสด็จทิวงคตด้วยพระ[[โรคปอดบวม|โรคพระปับผาสะ]] ขณะเสด็จไปประทับพักผ่อนพระวรกายที่[[สิงคโปร์]] เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 สิริพระชนมายุ 37 พรรษา
1,548

การแก้ไข