ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|United States presidential line of succession}}) เป็น[[ลำดับการสืบทอด|ลำดับ]]ข้าราชการใน[[รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา|รัฐบาลกลาง]]ที่จะเป็นหรือรักษาการแทน[[ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา]] เมื่อประธานาธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ตาย ลาออก หรือถูกถอดจากตำแหน่งหน้าที่เมื่อมี[[การฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งในสหรัฐอเมริกา|การฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่ง]]และมี[[การพิพากษาลงโทษ]]ในภายหลัง
 
ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีนี้มีระบุไว้ใน[[รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา]] และ[[Presidential Succession Act|รัฐบัญญัติการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ค.ศ. 1947]] (Presidential Succession Act of 1947) ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อให้รวมตำแหน่งใหม่ในคณะรัฐมนตรีเข้าไว้ด้วย การสืบทอดนั้นเป็นไปตามลำดับดังนี้ คือ รองประธานาธิบดี, ประธานสภาผู้แทนราษฎร, ประธานวุฒิสภาชั่วคราว, และสมาชิกคณะรัฐมนตรีซึ่งปัจจุบันมี 12 คน ในรัฐบาลของ[[ประธานาธิบดีสหรัฐ]][[โจ ไบเดิน]]
 
== ลำดับปัจจุบัน ==
8,622

การแก้ไข