ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รองประธานาธิบดีสหรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| website = [http://www.whitehouse.gov/vicepresident/ เว็บไซต์ทางการ]
}}
'''รองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|Vice President of the United States}}; ย่อ: VPOTUS) เป็นบุคคลแรกภายใต้โครงสร้างการบริหารของ[[ประธานาธิบดีสหรัฐ]] และจะได้ดำรงตำแหน่งเป็น[[ประธานาธิบดีสหรัฐ|ประธานาธิบดี]]เมื่อ[[ประธานาธิบดีสหรัฐ|ประธานาธิบดี]]คนปัจจุบันถึงแก่อสัญกรรม ลาออก หรือถูกถอดถอนจากตำแหน่ง และตามบทบัญญัติแห่ง[[รัฐธรรมนูญสหรัฐ]]นั้น รองประธานาธิบดียังได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน[[วุฒิสภาสหรัฐ|วุฒิสภา]]อีกด้วย แต่จะไม่มีอำนาจในการลงมติ เว้นแต่เพื่อการชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงในสภาเท่ากัน
 
รองประธานาธิบดีคนปัจจุบันของ[[สหรัฐ]]ภายใต้การนำของ[[โจ ไบเดิน|ประธานาธิบดีโจ ไบเดิน]] คือ [[กมลา แฮร์ริส]]
10,223

การแก้ไข