ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิออน ธนสินทรัพย์"

แก้ไขแถบข้อมูลบริษัท
(แก้ไขแถบข้อมูลบริษัท)
{{กล่องข้อมูล บริษัท
| ชื่อcompany_name = บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
| image = อิออน ธนสินทรัพย์.png
| company_type = [[บริษัทมหาชน]]
| ประเภท = เงินทุนและหลักทรัพย์
| รูปแบบtraded_as = บริษัทมหาชน {{SET|AEONTS}}
| industry = [[การเงิน|ธุรกิจการเงิน]]<br>[[บริษัทหลักทรัพย์|เงินทุนและหลักทรัพย์]]
| fate =
| ก่อตั้งfoundation = [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]] <small>({{Age|1992|9|18}} ปี)</small>
| ก่อนหน้า =
| location = อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 [[ถนนสุขุมวิท]] แขวงคลองเตย [[เขตคลองเตย]] [[กรุงเทพมหานคร]]
| ถัดไป =
| บุคลากรหลักkey_people = นาย [[ฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ]] <small>(ประธานกรรมการ)</small><br>นาย [[ซึโทะมุ โอโมะเดะระ]] <small>(รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ)</small>
| ก่อตั้ง = [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2535]]
| revenue = {{increase}} 22,262.60 ล้าน[[บาท_(สกุลเงิน)|บาท]]<small> (2563)</small><ref name='finstatement'>[https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=AEONTS งบการเงิน/ผลประกอบการ] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref>
| ผู้ก่อตั้ง =
| assets = {{increase}} 95,395.61 ล้าน[[บาท_(สกุลเงิน)|บาท]]<small> (2563)</small><ref name='finstatement'>[https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=AEONTS งบการเงิน/ผลประกอบการ] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref>
| ปิดกิจการ =
| equity = {{increase}} 20,727.98 ล้าน[[บาท_(สกุลเงิน)|บาท]]<small> (2563)</small><ref name='finstatement'>[https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=AEONTS งบการเงิน/ผลประกอบการ] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref>
| เมือง =
| rating = [[Fitch Ratings|Fitch]]: A-(tha)<ref name='rating'>[https://marketdata.set.or.th/tfx/bexcreditrating.do?locale=th_TH อันดับเครดิต] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref>
| ประเทศ =
| เว็บไซต์homepage = {{URL|http://www.aeon.co.th}}
| ที่ตั้ง = อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 27, 388 [[ถนนสุขุมวิท]] แขวงคลองเตย [[เขตคลองเตย]] [[กทม.]] <ref name="รายละเอียดบริษัท">[http://www.settrade.com/C04_03_stock_companyhighlight_p1.jsp?txtSymbol=AEONTS&selectPage=3 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์]เซ็ทเทรดดอตคอม</ref>
| จำนวนที่ตั้ง =
| พื้นที่ =
| บุคลากรหลัก = นาย ฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ (ประธานกรรมการ)<br>นาย ซึโทะมุ โอโมะเดะระ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ)
| อุตสาหกรรม = ธุรกิจการเงิน
| ผลิตภัณฑ์ =
| บริการ =
| มูลค่าตลาด =
| รายได้ =
| กำไร =
| เงินได้สุทธิ =
| ทรัพย์สินสุทธิ =
| ทรัพย์สิน =
| หุ้น = 250,000,000 หุ้น <ref name="รายละเอียดบริษัท"/>
| เจ้าของ =
| จำนวนพนักงาน =
| บริษัทแม่ =
| บริษัทลูก =
| เงินบำรุง =
| คำขวัญ =
| เว็บไซต์ = http://www.aeon.co.th
| หมายเหตุ =
| intl =
}}
 
'''บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)''' ({{lang-en|AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED}} ชื่อย่อ:AEONTS) <ref>[http://www.set.or.th/set/factsheet.do?symbol=AEONTS&language=en&country=US สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน]ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref> บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2535 ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยเครดิตเซอร์วิส จำกัด ต่อมาในเดือนธันวาคม 2535 บริษัทได้เริ่มประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโดยการร่วมทำธุรกิจกับห้างสรรพสินค้า[[ญี่ปุ่น]]ที่เปิดให้บริการใน[[ประเทศไทย]] และได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามเอ็นซีเอส จำกัด หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม 2537 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนใน[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]] ในเดือนธันวาคม 2544 ปัจจุบันประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่นๆ <ref>[http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/56/20110656T05_BUSINESS.DOC ลักษณะการประกอบธุรกิจ]แบบรายงาน56-1 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2554</ref>
 
* บริษัท อิออน เครดิต เซอร์วิส ซิสเต็มส์ (ฟิลิปปินส์) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 3.33 บริษัทระบบสารสนเทศ [[ประเทศฟิลิปปินส์]]
* บริษัท เอซีเอส เทรดดิ้ง เวียดนาม จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 20.00 บริษัทขายสินค้าโดยการผ่อนชำระใน[[ประเทศเวียดนาม]]
 
== ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ==
: ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564<ref name='holder'>[https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=AEONTS ผู้ถือหุ้นรายใหญ่] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</ref>
 
{|class="wikitable" |-style="background:gainsboro" | style="text-align:right;"
! ลำดับที่ || รายชื่อผู้ถือหุ้น || จำนวนหุ้นสามัญ || สัดส่วนการถือหุ้น
|-
|align="center"| 1 ||align="left"| AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. || 87,800,000 || 35.12%
|-
|align="center"| 2 ||align="left"| บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด || 48,000,000 || 19.20%
|-
|align="center"| 3 ||align="left"| บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด || 22,000,000 || 8.80%
|-
|align="center"| 4 ||align="left"| นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ || 14,700,000 || 5.88%
|-
|align="center"| 5 ||align="left"| [[บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด]] || 13,278,555 || 5.31%
|-
|align="center"| 6 ||align="left"| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED || 5,785,900 || 2.31%
|-
|align="center"| 7 ||align="left"| STATE STREET EUROPE LIMITED || 4,034,316 || 1.61%
|-
|align="center"| 8 ||align="left"| SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC || 2,855,100 || 1.14%
|-
|align="center"| 9 ||align="left"| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG || 2,225,800 || 0.89%
|-
|align="center"| 10 ||align="left"| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH || 1,732,400 || 0.69%
|}
 
== อ้างอิง ==
110

การแก้ไข