ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| โรงเรียนหนองผือดอนม่วง || หว้านใหญ่ ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านดงยางนัทวันนันทวัน || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย || นาสีนวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
|}<!--
| โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || ||{{}}||{{}}| บ้านคำป่าหลาย || ||{{}}||{{}}| บ้านนาคำน้อย 2 || ||{{}}||{{}}| บ้านนาตะแบง 1 || ||{{}}||{{}}| บ้านนาสองห้อง || ||{{}}||{{}}| บ้านนาเสือหลายหนองยอ || ||{{}}||{{}}| บ้านกุดแข้ || กุดแข้ ||{{}}||{{}}| บ้านกุดแข้ใต้ || กุดแข้ ||{{}}||{{}}| || -->
| โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาสองห้อง || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ || คำป่าหลาย ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านกุดแข้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ || กุดแข้ ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำเขือง || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านคำเม็ก || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}
| โรงเรียนบ้านดงมัน || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านพรานอ้น || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหล่าคราม || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า || คำอาฮวน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านนาดี 2 || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านไร่ || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}
| โรงเรียนบ้านดงมอน || ดงมอน ||{{อำ|เมืองมุกดาหาร}}||{{}}-->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,669

การแก้ไข