ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าคณะจังหวัด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
!width="5%"|ลำดับที่ !!width="21%"|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!width="27%"|รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!width="23%"|วัด !!width="12%"|ตำบล/แขวง !!width="12%"|อำเภอ/เขต
|-
| 1. || '''เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร''' || '''[[พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท)|พระธรรมสุธี (นรินทร์ ป.ธ.3)]]''' || [[วัดหัวลำโพง]] พระอารามหลวง || สี่พระยา || [[เขตบางรัก|บางรัก]]
|-
| || รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร || พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ ป.ธ.8) || [[วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร]] || ศิริราช ||[[เขตบางกอกน้อย|บางกอกน้อย]]
|-
| || รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ||''-ว่าง-<ref>เนื่องจาก พระธรรมสุธี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร</ref>''||-ว่าง-|| ||
| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี '''|| '''พระราชนันทมุนี (ไสว ป.ธ.4)''' <ref name="samanasak57">[http://www.thairath.co.th/content/466137 โปรดเกล้าฯ 'พระพรหมเวที' วัดไตรมิตรฯ เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์]</ref> || [[วัดบัวขวัญ]] พระอารามหลวง||บางกระสอ || {{อำ|เมืองนนทบุรี}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี || พระอุดมสิทธินายก (กำพล ป.ธ.9) <ref name="samanasak12aug59">[http://www.dailynews.co.th/education/514739 โปรดเกล้าสมณศักดิ์พิเศษ "12 สิงหา" 85 รูป]</ref>|| วัดบางอ้อยช้าง || บางสีทอง ||{{อำ|บางกรวย}}
|-
| 3. || '''เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี''' || '''พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.5)''' || [[วัดเขียนเขต]] พระอารามหลวง || บึงยี่โถ ||{{อำ|ธัญบุรี}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี || [[พระราชกิตติเมธี]] (ชลอ ป.ธ.9) || วัดเขียนเขต พระอารามหลวง || บึงยี่โถ ||{{อำ|ธัญบุรี}}
|-
| 4. || '''เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ''' || '''พระเทพสมุทรมุนี (บุญสม ป.ธ.9)''' <ref name="samanasak57"></ref> || [[วัดกลางวรวิหาร]] || ปากน้ำ ||{{อำ|เมืองสมุทรปราการ}}
|}
 
!width="5%"|ลำดับที่ !!width="21%"|ตำแหน่งและเขตปกครอง !!width="27%"|รายนามเจ้าคณะปกครองระดับจังหวัด !!width="23%"|วัด !!width="12%"|ตำบล !!width="12%"|อำเภอ
|-
| 1. || '''เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา''' || '''[[พระธรรมรัตนมงคล]] (นพปฎล)''''' <nowiki/>'<nowiki/>''<ref name="samanasak12aug59"></ref> || [[วัดพนัญเชิงวรวิหาร]] || กะมัง ||{{อำ|พระนครศรีอยุธยา}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา || พระญาณไตรโลก (สมคิด ป.ธ.4) || [[วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร]] || สวนพริก ||{{อำ|พระนครศรีอยุธยา}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา || [[พระเมธีวราภรณ์]] (เชิดชัย ป.ธ.9) <ref name="samanasak57"></ref> || วัดพนัญเชิงวรวิหาร || กะมัง ||{{อำ|พระนครศรีอยุธยา}}
|-
 
| 2. || '''เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง''' || '''[[พระเทพสุวรรณมุนี]] (ประถม ป.ธ.4)''' || วัดต้นสน ||ตลาดหลวง ||{{อำ|เมืองอ่างทอง}}
|-
| || รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง || [[พระราชพัฒนาภรณ์]] (ณรงค์) <ref name="samanasak58">[http://www.dailynews.co.th/education/363795 "ในหลวง" โปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์พระสงฆ์61รูป] </ref> || [[วัดไชโยวรวิหาร|วัดไชโย วรวิหาร]]||ไชโย ||{{อำ|ไชโย}}
2,681

การแก้ไข