ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาจุฬาลงกรณ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{multi-listen start}}
{{multi-listen item|filename=MahaChulalongkorn.ogg|title=มหาจุฬาลงกรณ์|description=คำร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา และสุภร ผลชีวิน<br>ขับร้อง : ชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen item|filename=มหาจุฬาลงกรณ์-เพ็ญศรี.ogg|title=มหาจุฬาลงกรณ์|description=ขับร้อง : [[เพ็ญศรี พุ่มชูศรี]]|format=[[Ogg]]}}
{{multi-listen end-notext}}
 
30,006

การแก้ไข