ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Bisdt/ทดลองเขียน8"

ทำหน้าว่าง
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ทำหน้าว่าง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560 ทำหน้าว่าง
===mainhead===
<nowiki> --- </nowiki>
 
<br><nowiki> <div class=" mw-ui-button " style=" background-color:#E31D42; border-color:#E31D42 " > </nowiki>
<br><nowiki> [[ ผู้ใช้:Octahedron80/เกี่ยวกับฉัน |{{ สี|white |📃 About Me }} ]]</nowiki>
<br><nowiki> </div> </nowiki>
 
============================================================================
<center>
{| class="wikitable" <!-- style="font-size:95%; " width=100% -->
|- align=center
| width="120px" | [[File:User icon 2.svg|20px]] [[ผู้ใช้:Bebiezaza|หน้าผู้ใช้]]
| width="120px" | [[File:Chat_bubbles.svg|20px]] [[User Talk:Bebiezaza|หน้าพูดคุย]]
| width="120px" | [[File:Globe_icon.svg|20px]] [[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/Bebiezaza|ส่วนร่วม]]
| width="120px" | [[File:MonocleSmileyFace.png|20px]] [[พิเศษ:รายการเฝ้าดู|รายการเฝ้าดู]] <!-- representation icon should be changed -->
| width="120px" | [[File:Info_icon.svg|20px]] [[ผู้ใช้:Bebiezaza/Userboxes|Userboxes]]
| width="120px" | [[File:Essay.svg|20px]] [[ผู้ใช้:Bebiezaza/กระบะทราย|กระบะทราย]]
|}
</center>
 
 
===========================================================================
 
<div class="plainlinksneverexpand nounderlines" style="text-indent:0">
<div class="mw-ui-button" style="background-color:#E31D42;border-color:#E31D42">[[ผู้ใช้:Octahedron80/เกี่ยวกับฉัน|{{สี|white|📃 About Me}}]]</div>
<div class="mw-ui-button" style="background-color:#1B9D6B;border-color:#1B9D6B">[[คุยกับผู้ใช้:Octahedron80|{{สี|white|💬 PM Box}}]]</div>
<div class="mw-ui-button" style="background-color:#253B73;border-color:#253B73">[[ผู้ใช้:Octahedron80/ดาวเกียรติยศ|{{สี|white|🌟 Barnstar}}]]</div>
<div class="mw-ui-button" style="background-color:#948C36;border-color:#948C36">[[ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย|{{สี|white|📐 Sandbox}}]]</div>
<div class="mw-ui-button" style="background-color:#AB3357;border-color:#AB3357">[[ผู้ใช้:Octahedron80/เครื่องมือ|{{สี|white|🔨 Tools}}]]</div>
<div class="mw-ui-button" style="background-color:#FF798C;border-color:#FF798C">[[ผู้ใช้:Octahedron80/ทรัพยากร|{{สี|white|🔖 Resource}}]]</div>
</div>
<div style="clear:left;"></div>
{{#ifeq:{{FULLPAGENAME}}|ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย|
<div class="plainlinksneverexpand nounderlines mw-ui-button-group" style="text-indent:0">
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}1|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}1|{{สี|white|1}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}1|{{สี|gray|1}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}2|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}2|{{สี|white|2}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}2|{{สี|gray|2}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}3|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}3|{{สี|white|3}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}3|{{สี|gray|3}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}4|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}4|{{สี|white|4}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}4|{{สี|gray|4}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}5|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}5|{{สี|white|5}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}5|{{สี|gray|5}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}6|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}6|{{สี|white|6}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}6|{{สี|gray|6}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}7|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}7|{{สี|white|7}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}7|{{สี|gray|7}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}8|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}8|{{สี|white|8}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}8|{{สี|gray|8}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}9|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}9|{{สี|white|9}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}9|{{สี|gray|9}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}10|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}10|{{สี|white|10}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}10|{{สี|gray|10}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}11|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}11|{{สี|white|11}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}11|{{สี|gray|11}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}12|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}12|{{สี|white|12}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}12|{{สี|gray|12}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}13|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}13|{{สี|white|13}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}13|{{สี|gray|13}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}14|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}14|{{สี|white|14}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}14|{{สี|gray|14}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}15|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}15|{{สี|white|15}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}15|{{สี|gray|15}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}16|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}16|{{สี|white|16}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}16|{{สี|gray|16}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}17|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}17|{{สี|white|17}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}17|{{สี|gray|17}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}18|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}18|{{สี|white|18}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}18|{{สี|gray|18}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}19|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}19|{{สี|white|19}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}19|{{สี|gray|19}}]]</div>
}}
{{#ifexpr:{{PAGESIZE:{{FULLPAGENAME}}20|R}}>0
|<div class{{=}}"mw-ui-button" style{{=}}"background-color:#BCB34C">[[{{FULLPAGENAME}}20|{{สี|white|20}}]]</div>
|<div class{{=}}"mw-ui-button">[[{{FULLPAGENAME}}20|{{สี|gray|20}}]]</div>
}}
</div>
<div style="clear:left;"></div>
}}
 
==ลองทำจริง==
<div class="plainlinksneverexpand nounderlines" style="text-indent:0">
<div class="mw-ui-button" style="background-color:#1B9D6B>[[ผู้ใช้:Bisdt|{{สี|white| เกี่ยวกีบฉัน}}]][[File:User icon 2.svg|20px]]</div>
</div>
2,319

การแก้ไข