ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}}"
(ประวัติ)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}}")
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ถูกแทน แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ ย้อนด้วยมือ
{{กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}}
'''ณัฐกานต์ โคตรยอด'''
 
เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2530
 
บิดา ชื่อ นายสำราญ โคตรยอด(ถึงแก่กรรม)
มารดา ชื่อ นางอุษา โคตรยอด
 
มีพี่น้องอีก 2 คนชื่อ
1. นายชัชวาลย์ โคตรยอด
2. นายกฤตเมธ โคตรยอด(ถึงแก่กรรม)
 
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 อ.บ่อไร่ จ.ตราด
มัธยมศึกษา โรงเรียนตราษตระการคุณ อ.เมือง จ.ตราด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา คณะโลจิสติกส์ เอกการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
คู่สมรส นางสาวจิราพร โคตรยอด (นามสกุลเดิม จันตา)
บุตรธิดา
1. เด็กหญิงชาลิสา โคตรยอด
2. เด็กหญิงชลิตา โคตรยอด
7,960

การแก้ไข