ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]''''''[][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]ภเภเภเภ ภูเก็ตเภเภเภภูเก็ต<ref></ref>![[]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]][[]][[]]o117776691777669-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
| โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู || พังแดง ||{{}}||
|-
| โรงเรียนร่มเกล้า || หนองแคน ||{{}}||
|-
| โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย (ราษฏร์ประสงค์) || คำชะอี ||{{อำ|คำชะอี}}||
|-
| โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล || คำบก ||{{}}||
|-
| โรงเรียนห้วยตาเปอะ || บ้านค้อ ||{{}}||
|-
| โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) || บ้านค้อ ||{{}}||{{}}
|}-
| โรงเรียนโพนงาม || โพนงาม ||{{}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ || ชะโนด ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา || ดงหมู ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| โรงเรียนหนองผือดอนม่วง || หว้านใหญ่ ||{{อำ|หว้านใหญ่}}||{{}}
|-
| บ้านดงยางนัทวัน || กุดแข้ ||{{}}||{{}}
|}<!--
| บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 || ||{{}}||{{}}| บ้านคำป่าหลาย || ||{{}}||{{}}| บ้านนาคำน้อย 2 || ||{{}}||{{}}| บ้านนาตะแบง 1 || ||{{}}||{{}}| บ้านนาสองห้อง || ||{{}}||{{}}| บ้านนาเสือหลายหนองยอ || ||{{}}||{{}}| บ้านกุดแข้ || กุดแข้ ||{{}}||{{}}| บ้านกุดแข้ใต้ || กุดแข้ ||{{}}||{{}}| || -->
 
= จังหวัดมหาสารคาม =
2,688

การแก้ไข