ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Bisdt/ทดลองเขียน3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ฉบับร่างก่อนลงจิง [[ผู้ใช้:Bisdt/บทความที่กำลังดำเนินการ|บทความที่กำลังดำเนินการ]]
text-align: center ที่จะทำ ==ส่วนร่วมในวิกิพีเดีย==
 
{{Hidden
|header=
|header=ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
|ta1=left ;padding-left:1em;
|headerstyle=background:#ccddcc;
* ควบคุม และอัปเดตบทความที่ล้าสมัยให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเนื้อหาในฉบับร่าง
* ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ตามโครงการวิกิที่เป็นสมาชิกอยู่
}}
 
|header==ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ==
{{Hidden
|header=
|ta1=left ;padding-left:1em;
|headerstyle=background:#ccddcc;
|contentstyle= color:;background:WhiteSmoke;
|content=
* [[เอ-1 พิคเจอร์ส]]
* [[Anime International Company|AIC]] (Anime International Company)
* [[Artland (company)|Artland]]
* [[Asahi Production]]
* [[Asread]]
* [[A.P.P.P.]] (Another Push Pin Planning Company)
* [[บันไดนัมโคพิกเจอร์ส]]
* [[Bee Train]]
* [[Bones (studio)|Bones]]
* [[Brain's Base]]
* [[ซีทูซี]]
* [[Daume]]
* [[David Production]]
* [[ดิโอมีเดีย]]
* [[Dogakobo]]
* [[Eiken (studio)|Eiken]]
* [[ฟันนิเมชัน]]
* [[ไกแน็กซ์]]
* [[Gallop (studio)|Gallop]]
* [[Gonzo (company)|Gonzo]]
* [[Group TAC]]
* [[Hal Film Maker]] (name changed to TYO Animations)
* [[Imagin (studio)]]
* [[Japan Vistec]]
* [[เจซีสตาฟ]]
* [[Khara (studio)|Khara]]
* [[เกียวโตแอนิเมชัน]]
* [[Lerche (studio)|Lerche]]
* [[แมดเฮาส์]]
* [[Magic Bus (studio)|Magic Bus]]
* [[Manglobe]]
* [[Mook Animation]]
* [[มุชิโปรดักชัน]]
* [[นิปปอนแอนิเมชัน]]
* [[Nomad (company)|Nomad]]
* [[โอแอลเอ็ม (บริษัท)|โอแอลเอ็ม]]
* [[Ordet (company)|Ordet]]
* [[พีเอเวิกส์]]
* [[ปิเอโร (บริษัท)|ปิเอโร]]
* [[Polygon Pictures]]
* [[โปรดักชั่น ไอ.จี]]
* [[Radix (studio)|Radix]]
* [[Satelight]]
* [[Seven Arcs]]
* [[ชาฟต์]]
* [[Studio 4°C]]
* [[สตูดิโอโคเมท]]
* [[Studio Deen]]
* [[Studio Donguri]]
* [[Studio Dub]]
* [[Studio Egg]]
* [[Studio Fantasia]]
* [[สตูดิโอจิบลิ]]
* [[Studio Hibari]]
* [[Studio Junio]]
* [[Studio Nue]]
* [[Studio Orphee]]
* [[Studio Wombat]]
* [[ซันไรส์]]
* [[ซินเนอร์จีเอสพี]]
* [[Tatsunoko Production]]
* [[เทเลคอมแอนิเมชันฟิล์ม]]
* [[เท็ตซึกะโปรดักชัน]]
* [[ทีเอ็มเอสเอ็นเตอร์เทนเมนต์]] - ในอดีตรู้จักในชื่อ โตเกียวมูฟวี่ชินชะ
* [[ทีเอ็นเค (บริษัท)|ทีเอ็นเค]]
* [[โทเอแอนิเมชัน]]
* [[Topcraft]]
* [[Triangle Staff]]
* [[Trigger (company)|Trigger]]
* [[ทีวายโอ แอนิเมชันส์]]
* [[Ufotable]]
* [[White Fox]]
* [[ซีเบก]]
* [[Zexcs]]
}}
2,319

การแก้ไข