ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2549"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
:ในกรณีที่มีกฎหมายห้ามมิให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางการเมือง มิให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับแก่การได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ"
 
 
[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 242 คน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2549 โดย[[พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน]] ประธาน[[คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ]] เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 
ในปี 2550 สื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้ตั้งฉายาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่า "ขัน-ที สีเขียว" เนื่องจากหลังจากที่สนช.ชุดนี้ได้รับการคัดสรรโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.)ให้เข้ามาทำหน้าที่นิติบัญญัติ สมาชิกส่วนใหญ่มาจากสายทหารและข้าราชการประจำ และอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จนถูกมองว่าเป็นสภา "สีเขียว" ทำให้สนช.ชุดนี้มีกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้กับคมช.และเพิ่มอำนาจทหารมากขึ้น ผ่านการพิจารณาหลายฉบับ โดยเฉพาะ ร่างพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นั้น สนช.ใส่เกียร์เดินหน้าโดยไม่สนใจเสียงคัดค้านอย่างหนักจากองค์กรภาคสังคม และที่ถือได้ว่าเป็นมหกรรมทิ้งทวนของสนช.ชุดนี้คือการทำคลอดอนุมัติกฎหมาย 70 ฉบับภายในเวลาเพียง 3 วัน สิ่งเหล่านี้ตอกย้ำซึ่งแสดงให้เห็นการกระทำว่าสนช.มีกริยาเปรียบได้กับ "[[นกเขา]]" เมื่อเจ้าของดีดนิ้วก็พร้อม "ขัน" ตอบรับตามสัญชาตญาณทันที<ref>http://hilightwww.kapookmatichon.comco.th/viewkhaosod/19027view_newsonline.php?newsid=TVRFNU9Ea3hOVGd6TVE9PQ</ref>
 
==รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ==
265

การแก้ไข