ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อินทุรัตนา บริพัตร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
ทั้งนี้อินทุรัตนาเป็นพระราชนัดดาใน[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ชั้นพระองค์เจ้าพระองค์เดียวที่ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เป็นเจ้านายฝ่ายในที่ได้โสกันต์ที่มีพระชนม์ชีพอยู่เป็นพระองค์สุดท้ายชันษาสูงที่สุดในปัจจุบัน เป็นเจ้านายฝ่ายในชั้นพระองค์เจ้าที่พระชันษาสูงที่สุดในปัจจุบันประวัติศาสตร์ และเป็นป้าของ[[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]] อดีต[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]
 
==ลำดับสาแหรก==
5,303

การแก้ไข