ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิมล เจียมเจริญ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{บทความหลัก2|คดีระหว่างศรีวิทย์ เจียมเจริญ กับวิมล เจียมเจริญ และอาคม อรรถเวทย์วรวุฒิ}}-->
 
วิมลสมรสคร้ังแรกกับสมัคร กล่าเสถียร หลังจากเลิกเป็นครูแล้ว ต่อมาได้หย่าร้างกัน และสมรสคร้ังที่สองกับร้อยตำรวจโทศรีวิทย์ เจียมเจริญ มีบุตรชายด้วยกันสามคน เธอใช้ชีวิตสมรสกับสามีระยะเวลาหน่ึง แต่ก็เกิดปัญหาชีวิตสมรสอีก ทำให้มีคดีฟ้องร้องและเลิกร้างกัน ราวปี พ.ศ. 2523 เนื่องจากถูกสามีฟ้องหย่า เพราะปัญหาความแตกร้าวในชีวิตคู่ ซึ่งเธอถูกฟ้องหย่าและถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ฉันท์ฉันชู้สาวกับ ชายอื่น ในขณะท่ีเธอดำรงตำแหน่ง[[สมาชิกวุฒิสภา]] คดีน้ีเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “คดีทมยันตี” หรือ “คดีชู้รักบันลือโลก” โดยสามีของเธอได้ฟ้องศาลและขอให้ศาลบังคับให้เธอหย่าขาดจากกัน พร้อมเรียกค่าเสียหายจากเธอเป็นจำนวนมาก ท้ายที่สุดศาลฎีกามีคำพิพากษาตัดสินว่าเธอมีความสัมพันธ์ทางฉันชู้สาวกับชายอื่นจริง ทำให้เธอแพ้คดี จึงต้องแบ่งสินสมรสกับฝ่ายสามี แม้เธอจะได้ร้องขอให้ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้บุตรทั้งสามคนก็ตาม แต่ทรัพย์สินทั้งหมดก็ถูกศาลแบ่งครึ่งตามกฎหมายและถูกขายทอดตลาด เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว วุฒิสภาได้ลงมติให้เธอต้องออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 วิมลได้ฟ้องพันตำรวจเอกศรีวิทย์ เจียมเจริญ อดีตสามี เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นคดีความยืดเยื้อกันไปถึงสามศาลอีกครั้งหนึ่ง<ref>คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2697/2548 ระหว่าง นางวิมล ศิริไพบูลย์ โจทก์ และ พันตำรวจเอกศรีวิทย์ เจียมเจริญ จำเลย</ref>
5,303

การแก้ไข