ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มี่นอองไลง์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
มี่นอองไลง์ถือเป็นนายทหารที่มีอิทธิพลในพม่า และเป็นผู้หนึ่งที่เคยประกาศต่อหน้ารัฐบาลว่า กองทัพจะยังคงมีบทบาทในทางการเมืองพม่าต่อไปเหมือนเช่นในอดีต<ref>Min Aung Hlaing Appointed Vice-Senior General, By DAVID PAQUETTE / THE IRRAWADDY, April 3, 2012, http://www.irrawaddy.org/archives/1890</ref> และย้ำว่า กองทัพมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรัฐธรรมนูญ แต่ในส่วนลึกเขาก็ยังคงต้องฟังเสียงประธานาธิบดี[[เต้นเซน]] ประธานรัฐสภาพลเอก [[ชเวม่าน]] นายทหารสายเหยี่ยวที่คุมรัฐสภาอยู่ เพราะความใกล้ชิดอย่างมากกับต้านชเว ที่ยังมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองใน[[สหภาพพม่า]]
 
====== เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย ======
{{ป.ช.|ปี=2560}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 44 ข ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายทหารต่างประเทศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/044/1.PDF</ref>{{ป.ม.|ปี=2556}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 10 ข ลงวันที่ 26 มีนาคม 2556 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายทหารต่างประเทศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/010/2.PDF</ref>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{ผู้นำอาเซียน}}
2,960

การแก้ไข