เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[นิกายโรมันคาทอลิก]]
* [[พันธสัญญาใหม่]]
* [[พระวรสาร]]
* [[สี่อีแวนเจลลิส]]
*[[นักบุญแม็ทธิวอีแวนเจลลิส]]
47,914

การแก้ไข