ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฝดสามของโครโมโซม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
==แหล่งข้อมูลอื่น==
 
{{Medical resources
| DiseasesDB =
| ICD10 = {{ICD10|Q|90||q|90}}-{{ICD10|Q|92||q|90}}<BR>{{ICD10|Q|97||q|90}}-{{ICD10|Q|98||q|90}}
| ICD9 =
| ICDO =
| OMIM =
| MedlinePlus =
| eMedicineSubj =
| eMedicineTopic =
| MeshID = D014314
| Orphanet = 3376
| SNOMED CT = 78989007
}}
{{Chromosomal abnormalities}}
 
14,339

การแก้ไข