ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แฝดสามของโครโมโซม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{Infobox_Disease
| Name = แฝดสามของโครโมโซม<br><small>(Trisomy)</small>
| Image = Trisomy Detection in GeneMarker.jpg
| Caption =
| Caption = ตัวอย่างของการมีแฝดสามของโครโมโซมคู่ที่ 21 ตรวจพบด้วย qPCR Short Tandem Repeat assay
| DiseasesDB =
| ICD10 = {{ICD10|Q|90||q|90}}-{{ICD10|Q|92||q|90}}<BR>{{ICD10|Q|97||q|90}}-{{ICD10|Q|98||q|90}}
30,004

การแก้ไข