ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวังสราญรมย์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== ประวัติ ==
[[Fileไฟล์:วังสราญรมย์ ขณะเป็นที่ทำการ กระทรวงการต่างประเทศ ภาพปี 1954.jpg|thumb|ภาพถ่ายวังสราญรมย์เมื่อปี 1954 ขณะที่เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศ]]
พระราชวังสราญรมย์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนสองชั้น ออกแบบโดย[[เฮนรี อาลาบาศเตอร์]] เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 โดยมี[[เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)|พระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (เพ็ง)]] เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อใช้เป็นที่ประทับ พระราชทานนามว่า ''สราญรมย์'' แต่เสด็จสวรรคตก่อนที่จะสร้างเสร็จ
 
417,867

การแก้ไข