ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมากรุกไทย"

ตามกติกาสมาคมหมากรุกแห่งประเทศไทย
(เพิ่มประวัติหมากรุกตามหลักประวัติศาสตร์ นอกเหนือจากนิยาย)
(ตามกติกาสมาคมหมากรุกแห่งประเทศไทย)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ถ้าระหว่างนับศักดิ์กระดานฝ่ายเป็นต่อถูกกินหมากจนกลับเป็นรอง ก็มีสิทธิขอนับศักดิ์กระดานได้ โดยให้นับใหม่ตั้งแต่ 1 และหากฝ่ายเป็นต่อกลับมาได้เปรียบอีกครั้ง (ได้เปรียบ>เสียเปรียบ>กลับมาได้เปรียบ) ฝ่ายเป็นรองก็มีสิทธิขอนับศักดิ์กระดานได้ใหม่ แต่ต้องเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ 1 ห้ามนับต่อจากเดิมเด็ดขาด
 
ถ้าระหว่างนับศักดิ์กระดานฝ่ายเป็นรองถูกกินหมากจนเหลือขุนเพียงตัวเดียว ฝ่ายเป็นรองมีสิทธิเลือกที่จะต้องนับศักดิ์หมากที่มีบนกระดานต่อจนครบ 64 หรือเปลี่ยนไปนับศักดิ์หมากก็ได้เท่านั้น
 
=== การนับศักดิ์หมาก ===
ผู้ใช้นิรนาม