ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Tonx/ทดลองเขียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<!-- กรุณาทดลองเขียนหรือร่างบทความใต้บรรทัดนี้ -->
= จังหวัดเพชรบูรณ์ =
<!--[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]'''''',,,[][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]เภเภเภภูเก็ต ภเภเภเภภูเก็ต<ref></>!อำเภอ[[]][[]][[]][[]]{{}}{{}}[[]][[]][[]][[]][[]][[]]1o11777566911777669-->
 
{|class="wikitable sortable" style="width:1080px"
| โรงเรียนห้วยยางจอมมณี || ||{{อำ|เมือง}}||
|-
| โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ || ||{{อำ|เมือง}}||
|-
| โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ สาขาดอนม่วงพัฒนา || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนคำสายทองวิทยา || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนเมืองใหม่ || ||{{}}||{{}}
|-
| โรงเรียนมุกดาลัย || ||{{}}||{{}}
|-
| โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ || ||{{อำ|นิคมคำสร้อย}}||{{}}
|-
| โรงเรียนบำรุงพงอุปภ์พงศ์อุปถัมภ์ || ||{{}}||{{}}
|-
| โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ || ||{{}}||
| เตยทหา || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนนราธิป-สร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง || ||{{}}||
| || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 || ||{{}}||
| || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม || ||{{}}||
| || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ || ||{{}}||
| || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา || ||{{อำ|ดอนตาล}}||
| || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนสยามกลการ 4 || ||{{}}||
|-
| โรงเรียนสยามกลการ 5 || ||{{}}||
|}
 
2,678

การแก้ไข