ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บั๊กซอฟต์แวร์"

ย้อนการแก้ไขที่ 9233708 สร้างโดย สุรชัย สายวงษิ์ (พูดคุย)
(Pk)
(ย้อนการแก้ไขที่ 9233708 สร้างโดย สุรชัย สายวงษิ์ (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
คำนี้มาจากคำว่า bug ที่แปลว่าตัวด้วงหรือตัวแมลง ที่เข้าไปติดอยู่ในสวิตช์ relay ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Mark II ทำให้การทำงานขัดข้อง<ref>[http://ei.cs.vt.edu/~history/Hopper.Danis.html Danis, Sharron Ann: "Rear Admiral Grace Murray Hopper"]</ref>
 
ส่วนการแก้ไขจุดบกพร่องของโปรแกรมนั้น จะใช้คำว่า [[ดีบั๊ก|ดีบ๊ก]] (debug)
 
== อ้างอิง ==