ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียง"

ย้อนการแก้ไขที่ 9231745 สร้างโดย 2405:9800:BA03:6331:9C34:59F7:27BC:C09E (พูดคุย)
(รตรี้รา)
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 9231745 สร้างโดย 2405:9800:BA03:6331:9C34:59F7:27BC:C09E (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
=== ความถี่ ===
ระดับเสียง (pitch) หมายถึง เสียงสูงเสียงต่ำ สิ่งที่ทำให้เสียงแต่ละเสียงสูงต่ำแตกต่างกันนั้น ขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุ
วัตถุที่สั่นเร็วเสียงจะสูงกว่าวัตถุที่สั่นช้า โดยจะมีหน่วยวัด[[ความถี่]]ของการสั่นสะเทือนต่อวินาที เช่น 60 รอบต่อวินาที, 2,000 รอบต่อวินาที เป็นต้น และนอกจาก วัตถุที่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนมากกว่า จะมีเสียงที่สูงกว่าแล้ว หากความถี่มากขึ้นรรี่่่รรนรตร่เท่าตัวเท่าตัว ก็จะมีระดับเสียงสูงขึ้นเท่ากับ 1 [[ออกเตฟ]] (octave)
[[ภาษาไทย]]เรียกว่า 1 [[ช่วงคู่แปด]]
 
11,134

การแก้ไข