ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเลอเวือะ"

เพิ่มขึ้น 76 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
# เพิ่มหน่วยเสียงพยัญชนะและสระดังนี้
#* เ–าฺะ ใช้แทนเสียง {{IPA|/ɒʔ/}}
#* –อฺ ใช้แทนเสียง {{IPA|/ɒ/}} (เมื่อไม่มีพยัญชนะท้าย หรือเมื่อมีพยัญชนะท้ายอื่น)
#* ฌ ใช้แทนเสียง {{IPA|/ʄ/}}
 
130,471

การแก้ไข