ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาเลอเวือะ"

เพิ่มขึ้น 57 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
| colspan="2" | <center>'ง</center> || {{IPA|/ˀŋ/}} || เ''''งี'''ยง || สั้น
|-valign="top"
| colspan="2" | <center>ฮง</center> || {{IPA|/ʰŋ/~[ŋ̊]}} || เ'''ฮง'''าะ || ข้าวเปลือก
|-valign="top"
| rowspan="2" colspan="2" | <center>จ</center> || rowspan="2" | {{IPA|/c/}} || '''จั'''ก || กวาง
| colspan="2" | <center>'ญ<center> || {{IPA|/ˀɲ/}} || ''''ญื'''อ || ผิง (ไฟ)
|-valign="top"
| colspan="2" | <center>ฮญ</center> || {{IPA|/ʰɲ/~[ɲ̊]}} || '''ฮญื'''อ || (หนัง) ย่น
|-valign="top"
| rowspan="2" colspan="2" | <center>ด</center> || {{IPA|/d/~[ɗ]}} || '''ดึ'''ง || ดึง
|-valign="top"
| {{IPA|/t/}} <small>(เมื่อเป็นพยัญชนะท้าย)</small> || กั'''ด''' || หนาม
| colspan="2" | <center>'น</center> || {{IPA|/ˀn/}} || เ''''น'''ะ || หมวกชนิดหนึ่ง
|-valign="top"
| colspan="2" | <center>ฮน</center> || {{IPA|/ʰn/~[n̥]}} || '''ฮนั'''ง || สร้อย
|-valign="top"
| rowspan="2" colspan="2" | <center>บ</center> || {{IPA|/b/~[ɓ]}} || '''บั'''ก || กบ
|-valign="top"
| {{IPA|/p/}} <small>(เมื่อเป็นพยัญชนะท้าย)</small> || อา-อุ'''บ''' || ข้าวสุก
| colspan="2" | <center>'ม</center> || {{IPA|/ˀm/}} || ''''ม'''า || ไร่ข้าว
|-valign="top"
| colspan="2" | <center>ฮม</center> || {{IPA|/ʰm/~[m̥]}} || '''ฮม'''า || ตอก
|-valign="top"
| colspan="2" | <center>ย</center> || {{IPA|/j/}} || เ'''ยื'''อม || ร้องไห้
| colspan="2" | <center>'ย</center> || {{IPA|/ˀj/}} || ''''ย'''วง || หมู่บ้าน
|-valign="top"
| <center>–</center> || <center>ร</center> || {{IPA|/r/~[ɾ]}} || แ'''ร'''ม || ดายหญ้า
|-valign="top"
| <center>–</center> || <center>ฮร</center> || {{IPA|/ʰr/~[r̥]}} || '''ฮรั'''ง || เขี้ยว
|-valign="top"
| <center>รฺ</center> || <center>–</center> || {{IPA|/ɣ/}} || '''รฺ'''ะ || ใหญ่
| <center>'รฺ</center> || <center>–</center> || {{IPA|/ˀɣ/}} || ''''รฺ'''อง || ต้นเสา
|-valign="top"
| <center>ฮรฺ</center> || <center>–</center> || {{IPA|/ʰɣ/~[x]}} || '''ฮฺรั'''ง || เขี้ยว
|-valign="top"
| colspan="2" | <center>ล</center> || {{IPA|/l/}} || เ'''ล'''องะ || เล่น
| colspan="2" | <center>'ล</center> || {{IPA|/ˀl/}} || ''''ลั'''ง || ยาว
|-valign="top"
| colspan="2" | <center>ฮล</center> || {{IPA|/ʰl/~[l̥]}} || '''ฮล'''ะ || ใบ
|-valign="top"
| colspan="2" | <center>ว</center> || {{IPA|/w/}} || เ'''วื'''อก || หนอน
130,470

การแก้ไข